Spelregels van Match & Catch

Voor de vrijwilligersorganisatie

 • accordeert elke week de ingevoerde uren van de vrijwilliger en controleert hiermee op juistheid van uren. Match controleert steekproefsgewijs;
 • is in het bezit van een handleiding voor de vrijwilliger en organisatie;
 • is eerlijk. Indien gefraudeerd wordt, worden de volgende stappen ondernomen:
  • 1e constatering: Waarschuwing
  • 2de constatering: betreffende vrijwilliger verliest Catches
  • 3de constatering: Organisatie wordt verwijderd uit systeem.
 • houdt rekening met loon in natura, indien er een vrijwilligersvergoeding wordt betaald.


Voor de ondernemer

 • stelt producten/ kortingsbonnen beschikbaar welke Match in de vorm van tegoedbonnen aanbiedt in de webshop;
 • doneert gangbare producten en zorgt dat deze op voorraad zijn;
 • komt afspraken na t.a.v. de gedoneerde producten/kortingsbon, de afgesproken looptijd en aantal producten;
 • is vrij om eenmalig reclametekst aan te leveren voor de webshop over de onderneming;
 • stelt een gelijkwaardig product of waardebon beschikbaar mocht het bestelde product niet meer leverbaar zijn;
 • is verantwoordelijk voor controle bij inname van tegoedbonnen d.m.v. een barcode en een uniek bonnummer;
 • ontvangt een raamsticker MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van Match;
 • keurt het ontwerp tegoedbon voor plaatsing in webshop goed;
 • kan geen eenzijdige tussentijdse wijzigingen maken.

Voor Match voor vrijwilligers

 • controleert steekproefsgewijs de ingevoerde uren;
 • draagt zorg voor de ondersteuning van de vrijwilliger bij hulpvragen over het waarderingssysteem en voorziet de organisatie van een handleiding voor het urenregistratiesysteem;
 • zorgt voor de plaatsing van de producten en /of kadobonnen in de vorm van tegoedbonnen in de webshop van Match & Catch;
 • zorgt voor het ontwerp en verzending van de tegoedbonnen;
 • neemt 1 maand voor einde datum of wanneer de tegoedbonnen bij Match bijna op zijn, contact op met de onderneming, voor een eventuele verdere samenwerking;
 • plaatst reclame van onderneming in de webshop;
 • organiseert speciale acties in overleg met de ondernemer zoals o.a:
  • openings actie;
  • 1 euro / loterij;
  • Persmoment.
 • is gerechtigd om de spelregels aan te passen. Aanpassingen en aanvullingen worden direct gemaild met onderneming;
 • is niet aansprakelijk voor vervalsing van de tegoedbonnen; levert ondernemers een lijst met barcodes en unieke bonnummers;
 • levert raamsticker MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

2015 © Match voor vrijwilligers | Ontwikkeld door Intoappsnwebs